Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/49/2006

 

Ogłoszenie zamieszczono na Portalu Zamówień Publicznych pod numerem OZU/2006/11/13-1593857

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/11/13-1593857


Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni


Adres pocztowy:    

Ulica:

ul. Witomińska 21

Miejscowość:    

Kod pocztowy:    

Województwo:    

Gdynia

81-311

pomorskie

Osoba upoważniona do kontaktów:

Telefon:

Hanna Makowicz

0586687259

e-mail:

Fax:

Hanna.Makowicz@pewik.gdynia.pl

0586687266


Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa bonów towarowych
CPV 22450000

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych o nastepujących wartościach nominalnych:
wartość nominalna (zł) 50 - łączna ilość bonów (szt.) 3346
wartość nominalna (zł) 20 - łączna ilość bonów (szt.) 541

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

Wyboru oferty dokonano w oparciu o kryteria oceny ofert wg wzorów wskazanych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wybrana oferta otrzymała największą ilość punktow przyznaną w oparciu o kryteria oceny ofert.


NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1
Nazwa:    


Sodexho Pass Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy:    
Ulica:


Ostroroga 24e


Miejscowość:    

Kod pocztowy:    

Województwo:    


Warszawa

01-163

mazowieckie