Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/10/2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMóWIENIA
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NR SPRAWY: ZP/10/2008
NA DOSTAWĘ KOPARKO - ŁADOWARKI

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni,
ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia,
tel.:058/6687311, fax.:058/6687266,
e-mail: biuro@pewik.gdynia.pl,
web: www.pewik.gdynia.pl.

Postępowanie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

W postępowaniu złożono 3 oferty.
Cena najtańszej oferty     – 232.450,26 zł brutto.
Cena najdroższej oferty – 345.870,00 zł brutto.

Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
HKL BAUMASCHINEN POLSKA Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 23
60-462 Poznań
    
Data udzielenia zamówienia: 12.05.2008r.

Wartość umowy:
190.533,00 zł netto
232.450,26 zł brutto

Koszt eksploatacji w okresie gwarancyjnym:
8.659,00 zł netto
10.563,98 zł brutto