Wyświetlanie granicy aglomeracji

Wyświetlanie granicy aglomeracji

Krok po kroku

  1. Wejdź na stronę.
  2. Kliknij raz w napis Mapa branżowa.
  3. Kliknij raz w przycisk Wybierz serwis i wejdź.
  4. W lewym menu wyświetlona jest Tablica zawartości mapy.
  5. W Tablicy przedstawione są Grupy warstw, a w Warstwach zlokalizowane są Typy elementów.
  6. W Grupie Wspólne, na Warstwie Wspólne – obszary obrysy, w Typie Aglomeracja – granica znajduje się obrys granic Aglomeracji ściekowej Gdynia przyjętej Uchwałą Rady Miasta Gdyni.
  7. Rozwiń drzewko Grupy Wspólne i kliknij checkbox, by wymusić widok warstwy lub przybliż się do skali 1:5 000.
  8. Kliknij checkbox przy opisie Aglomeracja – granica, aby wyświetlić granicę aglomeracji.

 

Kolejne instrukcje

1. Lokalizowanie nieruchomości po adresie