Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Pomiar wody bezpowrotnie zużytej do podlewania ogrodów

Na podstawie art. 27, ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku z zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody, tj. takiej, z której nie powstają ścieki, uwzględnia się w przypadku, gdy ilość wody zużytej bezpowrotnie ustalana jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego i eksploatowanego na koszt Usługobiorcy. Dodatkowy wodomierz należy zainstalować zgodnie z ustaleniami zawartymi w warunkach technicznych.

Szanowni Klienci !

Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza opomiarowującego bezpowrotnie zużytą wodę prosimy Państwa o przeanalizowanie kosztów związanych z montażem wodomierza oraz korzyści wynikających z prowadzenia rozliczeń w oparciu o jego wskazania.
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na to, iż montaż wodomierza może przynieść zakładane efekty tylko wtedy, gdy ilość wody zużywanej do podlewania ogrodu itp. celów, będzie znaczna. W przeciwnym wypadku koszt całego przedsięwzięcia może przekroczyć korzyści z niego wynikające.
Ponadto informujemy, że wodomierz ten posiada 5 letni okres legalizacji, po upływie którego, należy dokonać na własny koszt jego wymiany i zgłosić do kontroli montażu oraz oplombowania (usługa odpłatna).

Korzyści, które odczują Państwo, to:

  • niższe wartości faktur, spowodowane zmianą sposobu rozliczeń z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków,
  • możliwość dokładnej kontroli ilości pobranej wody i odprowadzonych ścieków.

Koszty, które poniosą Państwo, to:

  • koszt zakupu wodomierza posiadającego ważną cechę legalizacyjną i plomby,
  • koszt materiału i robocizny związany z montażem wodomierza,
  • koszt związany z przeprowadzeniem kontroli montażu, odbiorem i oplombowaniem wodomierza.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek niejasności związanych z powyższą sprawą, powinniście Państwo udać się do Biura Obsługi Klienta, gdzie na pewno uzyskacie rzetelną i fachową poradę.

Zlecenie kontroli montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody

Warunki techniczne montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody