Ocena jakości wody w Gdyńskim Systemie Wodociagowym

Ocena jakości wody w Gdyńskim Systemie Wodociągowym pod kątem zawartości
składników mineralnych, wydana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat
Sanitarny w Gdyni, znajduje się w załączniku poniżej.