Zmiana lokalizacji wodomierza głównego

 

Tok postępowania w sprawie zmiany lokalizacji wodomierza głównego

 

Krok po kroku

 1. Wyślij do nas wypełniony Wniosek nr 7. W polu nr 17 wskaż propozycję nowej lokalizacji wodomierza głównego w formie opisowej i/lub szkicu.
 2. W odpowiedzi otrzymasz „Informacje o możliwości zmiany warunków świadczenia usług”, na podstawie której w docelowej lokalizacji wodomierza będziesz mógł przygotować instalację wodociągową do montażu wodomierza. Pomieszczenie i przygotowana instalacja muszą być zgodne z otrzymaną „Informacją o możliwości zmiany warunków świadczenia usług”. Wszystkie prace związane z przygotowaniem pomieszczenia i instalacji wykonujesz własnym staraniem i na własny koszt. Wykonanie prac możesz zlecić dowolnemu wykonawcy lub skorzystać z listy wykonawców.
 3. Na 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania prac instalacyjnych wyślij do nas wypełniony Wniosek nr 4, wskazując w polu 12 punkt 2 „kontrola podejścia pod wodomierz”.
 4. Na podstawie Wniosku nr 4 skontrolujemy pomieszczenie i instalację wodociągową w zakresie spełnienia warunków technicznych, a następnie nieodpłatnie zdemontujemy wodomierz w dotychczasowym miejscu i zamontujemy wodomierz w nowym miejscu i go oplombujemy. Twoim obowiązkiem jest demontaż armatury, wstawienie odcinka przewodu w miejscu po zdemontowanym wodomierzu.

 

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony Wniosek nr 4.
 2. Zawarta umowa zaopatrzenia w wodę z osobą składającą wniosek.

 

Opłaty

 1. Nie pobieramy opłat za obsługę Twoich wniosków oraz za czynności kontroli, demontażu, montażu i oplombowania wodomierza głównego.
 2. Wybrany przez Ciebie wykonawca na Twój koszt przebudowuje przewody wodociągowe w miejscu demontażu i montażu wodomierza.

 

Sposób złożenia i odbioru dokumentów

Wszystkie formy wymienione w zakładce kontakt, a w szczególności e-mail i poczta.

 

Uwagi

 1. Do wniosków nie musisz dołączać dokumentów określających własność nieruchomości.
 2. Dopuszcza się umieszczenie wodomierza głównego w studzience, tylko jeśli budynek jest niepodpiwniczony i nie ma możliwości wydzielenia na parterze odpowiedniego miejsca.
 3. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej wodomierz powinien być odrębnym pomieszczeniu.

 

Dokumenty powiązane

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki
 3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck
 4. Projektanci i wykonawcy na terenie działania PEWIK