Wodomierz ogrodowy – wymiana

 

Wymiana wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody

 

Krok po kroku

 1. Wymień wodomierz rejestrujący ilość bezpowrotnie zużytej wody (wodomierz ogrodowy) na nowy, a poprzedni pozostaw do kontroli.
 2. Wyślij do nas e-mail na adres: bok@pewik.gdynia.pl powiadamiający o gotowości do oplombowania wymienionego wodomierza. W treści wiadomości podaj:
  1. swój kod nabywcy,
  2. dane nabywcy,
  3. numer punktu rozliczeniowego lub adres montażu wodomierza,
  4. numer umowy,
  5. dane kontaktowe (numer telefonu).
 3. W odpowiedzi przeprowadzimy kontrolę montażu nowego wodomierza.

 

Wymagane dokumenty

e-mail ze zgłoszeniem wodomierza do wymiany.

 

Opłaty

Nie pobieramy opłat za obsługę Twoich wniosków, ani za kontrolę montażu i oplombowanie wodomierzy.

 

Sposób złożenia i odbioru dokumentów

Wszystkie sposoby wymienione w zakładce kontakt, a w szczególności e-mail i poczta.

 

Termin odpowiedzi

Termin oplombowania wodomierza ogrodowego zostanie uzgodniony z Usługobiorcą telefonicznie w przeciągu najbliższych dni roboczych.

 

Uwagi

 1. Wymiana wodomierza ogrodowego na nowy nie wymaga aneksu do umowy.
 2. Nie świadczymy usług montażu wodomierzy ogrodowych.

 

Dokumenty powiązane

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki
 3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck
 4. Taryfa za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie działalności Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
 5. Taryfa za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie miejscowości Połchowo, Rekowo Górne i Widlino w Gminie Puck
 6. Ogólne warunki umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
 7. Ogólne zasady montażu dodatkowego wodomierza ustalającego ilość bezpowrotnie zużytej wody
 8. Projektanci i wykonawcy na terenie działania PEWIK