Wodomierz główny – wymiana

Wymiana legalizacyjna wodomierza głównego

 

Krok po kroku

Nie musisz nic robić –  wymienimy Twój wodomierz w ostatnim roku terminu jego legalizacji.

 

Wymagane dokumenty

Brak

 

Opłaty

Nie pobieramy opłat za wymianę i plombowanie wodomierzy głównych.

 

Możliwość kontaktu

Wszystkie formy wymienione w zakładce kontakt, a w szczególności e-mail i poczta.

 

Uwagi

Po wymianie wodomierza głównego sposób rozliczeń i treść umowy nie ulega zmianie.

 

Dokumenty powiązane

  1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
  2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki
  3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck
  4. Ogólne warunki umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków