Wodomierz główny – wymiana

 

Wymiana legalizacyjna wodomierza głównego

 

Krok po kroku

Nie musisz nic robić –  wymienimy Twój wodomierz w ostatnim roku terminu jego legalizacji.

 

Wymagane dokumenty

Brak

 

Opłaty

Nie pobieramy opłat za wymianę i plombowanie wodomierzy głównych.

 

Możliwość kontaktu

Wszystkie formy wymienione w zakładce kontakt, a w szczególności e-mail i poczta.

 

Uwagi

W okresie od maja do grudnia 2023 r. wymianę wodomierzy głównych od DN15 do DN40, oprócz naszych pracowników, będą wykonywali wykwalifikowani, przeszkoleni, pracownicy firmy Instalatorstwo Wod-Kan i CO Roman Bujak. Posiadać będą oni imienne identyfikatory ze zdjęciem, ubiór roboczy z logo ww. firmy oraz pisemne upoważnienie PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. do wstępu na teren nieruchomości i realizacji usługi.

W zakres wykonywanych przez nich czynności wchodzić będzie demontaż i instalacja wodomierza, konieczne naprawy oraz ewentualne wymiany elementów gniazda wraz z zapewnieniem niezbędnych materiałów. Pracownicy wykonywać będą dokumentację zdjęciową gniazd wodomierzowych przed i po wymianie wodomierza. Zobowiązani są oni do utrzymania porządku, a po zakończeniu wykonywanej usługi do usunięcia resztek materiałów i odpadów.

Przedstawiciel firmy Instalatorstwo Wod-Kan i CO Roman Bujak jest zobowiązany poinformować użytkowników (administratorów) nieruchomości o planowanych wymianach wodomierzy oraz uzgodnić z nimi termin wykonania usługi.

Wszelkie uwagi dotyczące wykonania wyżej opisanych prac prosimy zgłaszać do firmy Instalatorstwo Wod-Kan i CO Roman Bujak na adres e-mail: instalatorstwowodkan@interia.pl

 

 

Dokumenty powiązane

  1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
  2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki
  3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck
  4. Ogólne warunki umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków