Umowy z użytkownikami lokali

Zawieranie umów z osobami korzystającymi z lokali

 

Krok po kroku

 1. Właściciel lub zarządca budynku, w którym zlokalizowany jest lokal, z którego korzystasz powinien złożyć Wniosek nr 21.
 2. Po przeprowadzeniu kontroli montażu wodomierzy lokalowych otrzymasz pocztą, dwa egzemplarze projektu Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków (…).
 3. Wyślij do nas jeden podpisany egzemplarz Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenia ścieków bez załączników.

 

Wymagane dokumenty

Brak

 

Opłaty

Nie pobieramy opłat za obsługę Twoich wniosków, ani za kontrolę montażu i oplombowanie wodomierzy. Opłacamy przesyłkę zwrotną podpisanego przez Ciebie egzemplarza umowy.

 

Sposób złożenia i odbioru dokumentów

W imieniu osób korzystających z lokali, wnioski składa właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego, w dowolny sposób wymieniony w zakładce kontakt, a w szczególności e-mail i poczta.

 

Uwagi

Zawieranie umów z właścicielami lub zarządcami budynku lub budynków wielolokalowych.

 

Dokumenty powiązane

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki
 3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck
 4. Taryfa za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie działalności Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
 5. Taryfa za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie miejscowości Połchowo, Rekowo Górne i Widlino w Gminie Puck
 6. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę
 7. Wzór umowy o odprowadzanie ścieków
 8. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 9. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (budynek wielolokalowy)
 10. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (lokale)
 11. Ogólne warunki umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków