Samodzielne przekazywanie wskazań wodomierzy

Krok po kroku

 1. Odczytaj tylko czarne cyfry z tarczy wodomierza.
 2. Odczytaj swój punkt rozliczeniowy znajdujący się na drugiej stronie wystawionej przez nas faktury VAT.
 3. Wybierz najbardziej dogodny dla Ciebie sposób samodzielnego przekazania wskazań wodomierza:
 4. Postępuj zgodnie z instrukcją dotyczącą wybranego przez Ciebie sposobu.
 5. Pamiętaj, aby wskazania wodomierza podawać w swoim indywidualnym okresie obrachunkowym. Wskazania podawane poza okresem obrachunkowym nie skutkują wystawieniem faktury VAT.
 6. Jeżeli posiadasz wodomierz do wody bezpowrotnie zużytej (wodomierz ogrodowy), możesz przekazać nam jego wskazanie:
  • Logując się do e-BOK, wpisując wskazanie wodomierza głównego wraz z ogrodowym
  • Wysyłając SMS, wpisując w jednej wiadomości numery punktów rozliczeniowych oraz wskazania wodomierza głównego wraz z ogrodowym oddzielając je kropką, np. GG00123 26.GG00123001 12
  • Bez logowania na stronie, wpisując numer punktu rozliczeniowego wodomierza ogrodowego oraz jego wskazanie.

Opłaty

Nie pobieramy opłat za obsługę samodzielnie przekazywanych wskazań wodomierzy.

 

Uwagi

 1. Nasi pracownicy dokonują odczytów wodomierzy zgodnie z indywidualnym okresem obrachunkowym. Jeśli nie będą mogli dostać się do wodomierza i nie otrzymamy wskazania wodomierzy od Ciebie, wystawimy fakturę VAT na podstawie średniego zużycia wody.
 2. Wskazanie wodomierza ogrodowego będzie uwzględnione, jeśli został on nam zgłoszony i ma ważne cechy legalizacyjne.
 3. Powyższe rozwiązania obsługują jednorazowe przyjęcie jednego wskazania wodomierza. W przypadku kilku wodomierzy prosimy o powtórzenie procedury.

 

Dokumenty powiązane

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki
 3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck
 4. Ogólne warunki umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
 5. Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta
 6. Regulamin korzystania z aplikacji „Rozliczenia Rzeczywiste”