Samodzielne przekazywanie wskazań wodomierzy

Krok po kroku

 1. Odczytaj tylko czarne cyfry z tarczy wodomierza.
 2. Odczytaj swój punkt rozliczeniowy znajdujący się na drugiej stronie wystawionej przez nas faktury.
 3. Wybierz najbardziej dogodny dla Ciebie sposób samodzielnego przekazania wskazań wodomierza:
 4. Postępuj zgodnie z instrukcją dotyczącą wybranego przez Ciebie sposobu.
 5. Pamiętaj, aby wskazania wodomierza podawać w swoim indywidualnym okresie obrachunkowym. Wskazania podawane poza okresem obrachunkowym nie skutkują wystawieniem faktury.
 6. Jeżeli posiadasz wodomierz do wody bezpowrotnie zużytej (wodomierz ogrodowy), możesz przekazać nam jego wskazanie:
  • e-BOK, wpisując wskazanie wodomierza głównego wraz z ogrodowym,
  • e-odczyt, wpisując numer punktu rozliczeniowego wodomierza ogrodowego oraz jego wskazanie,
  • teleodczyt, podając wskazanie wodomierza głównego wraz z ogrodowym,
  • SMS, wpisując w jednej wiadomości numery punktów rozliczeniowych oraz wskazania wodomierza głównego wraz z ogrodowym oddzielając je kropką, np. GG00123 26.GG00123001 12

Opłaty

Nie pobieramy opłat za obsługę samodzielnie przekazywanych wskazań wodomierzy.

 

Uwagi

 1. Nasi pracownicy dokonują odczytów wodomierzy zgodnie z indywidualnym okresem obrachunkowym. Jeśli nie będą mogli dostać się do wodomierza i nie otrzymamy wskazania wodomierzy od Ciebie, wystawimy fakturę na podstawie średniego zużycia wody.
 2. Wskazanie wodomierza ogrodowego będzie uwzględnione, jeśli został on nam zgłoszony i ma ważne cechy legalizacyjne.
 3. Powyższe rozwiązania obsługują jednorazowe przyjęcie jednego wskazania wodomierza. W przypadku kilku wodomierzy prosimy o powtórzenie procedury.

 

Dokumenty powiązane

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki
 3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck
 4. Ogólne warunki umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
 5. Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta
 6. Regulamin korzystania z aplikacji „Rozliczenia Rzeczywiste”