Płatności

Sposoby płatności

 

Krok po kroku

Fakturę VAT za dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków, możesz opłacić w jeden z następujących sposobów:

 1. Przelewem bankowym – na rachunek bankowy, który wskazany jest na Twoich fakturach VAT.
 2. Poprzez e-płatności – bezpośrednio w e-BOK.
 3. Poleceniem zapłaty – uruchom usługę, dzięki której faktury VAT będą opłacane bezpośrednio z Twojego konta bankowego.
 4. W dowolnej placówce Poczty Polskiej – przedstaw tam Twoją fakturę VAT i dokonaj płatności gotówkowej bez dodatkowych opłat.
 5. Aplikacją mobilną – wybierz opcję „Opłać rachunki”, a następnie zeskanuj kod kreskowy umieszczony na fakturze VAT.

 

Wymagane dokumenty

W zależności od wybranego sposobu, będziesz potrzebował swojej faktury VAT, na której zawarte są niezbędne dane do dokonania płatności.

 

Opłaty

Nie pobieramy opłat za obsługę Twoich płatności.

 

Sposób złożenia i odbioru dokumentów

W zależności od wyboru sposobu płatności.

 

Uwagi

 1. Każdy Usługobiorca ma ciągły dostęp do swoich faktur w e-BOK.
 2. Przy zlecaniu przelewu w inny sposób niż z użyciem formularza dołączonego do faktury VAT lub płacąc przez Internet, należy wpisać – jako tytuł wpłaty – następujące dane: numer faktury, kod nabywcy Usługobiorcy, imię i nazwisko lub nazwę Usługobiorcy. Ułatwi to identyfikację wpłaty.

 

Dokumenty powiązane

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki
 3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck
 4. Taryfa za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie działalności Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
 5. Taryfa za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie miejscowości Połchowo, Rekowo Górne i Widlino w Gminie Puck
 6. Ogólne warunki umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
 7. Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta