Duplikaty faktur

Wydawanie i dostarczanie duplikatów faktur

 

Krok po kroku

 1. Przygotuj swój kod nabywcy.
 2. Wystąp w jeden z wybranych sposobów o sporządzenie i przysłanie duplikatu faktury, podając swój kod nabywcy oraz informację o jaki konkretny duplikat faktury występujesz.
 3. Po otrzymaniu wniosku dokonamy identyfikacji Usługobiorcy oraz poprawności danych.
 4. W przypadku pozytywnej weryfikacji, otrzymasz zwrotnie wygenerowany duplikat faktury.
 5. W przypadku:
  • podania niepoprawnych danych, skontaktujemy się z Tobą celem dodatkowych wyjaśnień,
  • konieczności zmiany danych, możesz je zaktualizować korzystając z Wniosku nr 18.

 

Wymagane dokumenty

Brak

 

Opłaty

Nie pobieramy opłat za wystawienie duplikatów faktur.

 

Sposób złożenia i odbioru dokumentów

Wszystkie sposoby wymienione w zakładce kontakt, a w szczególności e-mail.

 

Uwagi

 1. Każdy Usługobiorca ma ciągły dostęp do swoich faktur w e-BOK.
 2. Wniosek o duplikat faktury może złożyć wyłącznie Usługobiorca.
 3. Duplikat faktury jest wystawiany w przypadku zagubienia lub zniszczenia oryginału faktury.
 4. Przedsiębiorstwo wystawia duplikat faktury na wniosek Usługobiorcy, zgodnie z danymi zawartymi na fakturze.
 5. Informujemy, że wszyscy Usługobiorcy posiadają całodobowy dostęp do bieżącego podglądu swojego salda. Wystarczy zarejestrować się do e-BOK, aby w każdej chwili móc pobrać dotychczas wystawione rozliczenia lub dokonać analizy kosztów.

 

Dokumenty powiązane

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki
 3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck
 4. Taryfa za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie działalności Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
 5. Taryfa za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie miejscowości Połchowo, Rekowo Górne i Widlino w Gminie Puck
 6. Ogólne warunki umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
 7. Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta