Zmiana zarządcy nieruchomości

Obowiązek i sposób jego realizacji

 1. Usługobiorca zobowiązany jest zawiadomić nas o zmianie zarządcy.
 2. Zmianę tą, może zgłosić również nowy zarządca.
 3. Zmiana zarządcy musi być zgłoszona mailem lub pisemnie np. Wnioskiem nr 18.

 

Dlaczego warto?

 1. Jeśli nie przekażesz nam informacji o zmianie zarządcy, może to skutkować:
  1. niewłaściwym adresowaniem faktur i korespondencji,
  2. utrudnionym kontaktem z Tobą,
  3. nieuprawnionym dostępem do Twoich danych w e-BOK.
 2. Po zgłoszeniu zmiany, nowy zarządca otrzyma informacje dotyczące Twoich rozliczeń.
 3. Nie zgłoszenie zmiany zarządcy może spowodować zadłużenie i uruchomienie procedury windykacyjnej.

 

Dokumenty powiązane:

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 2. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741)
 3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki
 4. Ogólne warunki umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

 

Słowniczek

 • usługobiorca – osoba korzystająca na podstawie umowy z usług Przedsiębiorstwa w zakresie zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków
 • zarządca nieruchomości – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami