Montaż, wymiana i legalizacja wodomierza na ujęciu własnym

 

Obowiązek i sposób jego realizacji

  1. W przypadku gdy świadczymy tylko usługę odprowadzania ścieków z Twojej nieruchomości, a woda nie jest dostarczana z naszej sieci (np. indywidualne ujęcie wody), to ilość odprowadzanych ścieków jest ustalana na podstawie wskazań Twojego wodomierza zainstalowanego na Twoim ujęciu.
  2. Pamiętaj, by powiadomić nas o montażu/wymianie wodomierza. Szczegółowy opis znajduje się tutaj.
  3. Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia (pkt. 5) skontaktujemy się z Tobą, celem ustalenia terminu kontroli montażu i oplombowania wodomierza, a następnie zarejestrujemy go w naszym systemie.
  4. Koszty zakupu, zainstalowania i utrzymania wodomierza na ujęciu własnym pokrywa Usługobiorca.
  5. Wodomierz na ujęciu własnym powinien zostać dobrany do przewidywanego zużycia wody według dokumentacji techniczno – ruchowej jego producenta oraz eksploatowany zgodnie z warunkami tej dokumentacji.
  6. Wodomierz na ujęciu własnym powinien mieć ważną legalizację Urzędu Miar. Przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej mogą być wprowadzane do obrotu i użytkowania oraz użytkowane  tylko wówczas, jeżeli posiadają odpowiednio ważną decyzję zatwierdzenia typu lub ważną legalizację (Art. 8a Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach).

 

Dlaczego warto?

Nie pobieramy opłat za obsługę Twoich wniosków oraz plombowanie wodomierzy.

 

Dokumenty powiązane

  1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
  2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach
  3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki