Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Cennik usług dodatkowych

logo

Cennik usług dodatkowych, zleconych przez Klienta, nie objętych

Taryfą za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków *,

(tekst jednolity ustalony na podstawie zarządzeń:

­          Zarządzenie nr 2016/26 z dnia 11 sierpnia 2016 r.,

­          Zarządzenie nr 2017/20 z dnia 26 kwietnia 2017 r.)

 

 

* Uwaga! Koszty usług wymienionych w Cenniku nie są ujęte w niezbędnych przychodach, stanowiących podstawę kalkulacji Taryfy za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Część A: usługi dodatkowe wykonywane na infrastrukturze wodociągowej i kanalizacyjnej będącej własnością Spółki

 

Część B: usługi dodatkowe wykonywane na infrastrukturze wodociągowej i kanalizacyjnej nie będącej własnością Spółki

 

Część C: usługi dodatkowe w zakresie usuwania skutków awarii na infrastrukturze wodociągowej i kanalizacyjnej będącej własnością Spółki, spowodowanych działaniem podmiotów trzecich