Cennik usług dodatkowych

logo

 

Cennik usług dodatkowych,

zleconych przez Klienta,

nie objętych Taryfą

za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków *

 

 

(tekst jednolity ustalony na podstawie zarządzenia:

Zarządzenie nr 2020/10 z dnia 10 marca 2020 r.)

 

 

* Uwaga! Koszty usług wymienionych w Cenniku nie są ujęte w niezbędnych przychodach, stanowiących podstawę kalkulacji Taryfy za usługi zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.


 

Część A: usługi dodatkowe wykonywane na infrastrukturze wodociągowej i kanalizacyjnej będącej własnością Spółki

 

Część B: usługi dodatkowe wykonywane na infrastrukturze wodociągowej i kanalizacyjnej nie będącej własnością Spółki

 

Część C: usługi dodatkowe w zakresie usuwania skutków awarii na infrastrukturze wodociągowej