Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Taryfa / Cennik

Informujemy, że w dniu 4 września 2020 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku opublikował decyzje zatwierdzające taryfy za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące w najbliższych trzech latach na terenie KZG i Gminy Wiejskiej Puck.

 

Taryfy obowiązujące od 12 września 2020 roku.

 

Taryfa KZG

 

Taryfa Gmina Puck

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni świadczy dwa rodzaje usług. Usługi podstawowe, do których zalicza się zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, oraz usługi dodatkowe, świadczone przez poszczególne komórki organizacyjne.

Cennik usług dodatkowych