Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Informacja o planowanych przedsięwzięciach

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. przygotowuje przedsięwzięcie obejmujące w szczególności:

– gruntowną modernizację ciągu przeróbki osadów ściekowych oczyszczalni ścieków  Dębogórze,

– hermetyzację pozostałych uciążliwych obiektów oczyszczalni ścieków Dębogórze,

– budowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej i inne zadania, zgłoszone przez poszczególne gminy.

Przewidywane jest ujęcie przygotowanego przedsięwzięcia we wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który mógłby być złożony w najbliższym ogłoszonym konkursie.