Zielony Laur – 2009

Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” decyzją Kapituły pod przewodnictwem prof. dra Marka Gromca przyznała Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni nagrodę „Zielony Laur – 2009”. Uroczysta Gala V Edycji Konkursu odbyła się 27 kwietnia 2010 r. w Warszawie. Nagrodę w imieniu Spółki odebrał Prezes Zarządu Henryk Tomaszewski.

   
fot. Arkadiusz Reiter

„Zielony Laur – 2009” został przyznany PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. za działania proekologiczne realizowane w ramach międzygminnego projektu inwestycyjnego „Dolina Redy i Chylonki – zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności dotacją w kwocie 33 mln euro.

Celem tego konkursu jest nagradzanie najlepszych zrealizowanych inwestycji i przedsięwzięć przyczyniających się zarówno do poprawy warunków życia, jak i stanu środowiska naturalnego.