Informacja w sprawie taryfy za wodę i odbiór ścieków

Informacja w sprawie taryfy za wodę i odbiór ścieków

P.T. Klienci!

 

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 10 maja 2018 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku  opublikował decyzje zatwierdzające taryfy za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące w najbliższych trzech latach na terenie KZG i Gminy Wiejskiej Puck.

Nowe taryfy obowiązują od 18 maja 2018 roku.

 

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla obszaru KZG

 

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla Gminy Puck