Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/43/2006

WYNIK POSTĘPOWANIA NR: ZP/43/2006

           PRZETARG NIEOGRANICZONY

    O WARTOŚCI, KTÓRA PRZEKRACZA WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 60.000 EURO

Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień
PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
 
1. Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
81-311 Gdynia, województwo Pomorskie, powiat Gdynia, ul. Witomińska 21

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia na:
DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA
(CPV-302)
PAKIET 1 -  drukarki do drukowania na płytach CD-R, drukarki do oznaczania 
                       komputerów, metkownica, tester do UTP, aparat cyfrowy ze statywem,  
                       odkurzacz do czyszczenia komputera
PAKIET 2 -  komputery, monitory LCD, laptop, palmtopy, płyty główne z procesorem,  
                       pamięć RAM, napęd DVD dyski , płyty, taśmy itp.
PAKIET 3 -  serwer, pamięć do serwera, przełącznik sieciowy
PAKIET 4 -  program MS Visio Professional , system operacyjny Windows XP PRO MOLP,  system operacyjny Windows 2003 Serwer PL + nośnik + 15 licencji CAL, AUTOCAD 2006 LT PL + nośnik, MS Projekt  2003 + nośnik, Finereader OCR 8.0 PL, Total Commander 6.54 PL.
 
3. Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez VAT): 140.040,26 PLN
słownie: sto czterdzieści tysięcy czterdzieści złotych + 26/100.

4. Dane o ofertach:
Pakiet nr 1 - liczba złożonych ofert: 1, liczba ofert odrzuconych  0.
Pakiet nr 2 - liczba złożonych ofert: 2, liczba ofert odrzuconych: 0.
Pakiet nr 3 - liczba złożonych ofert: 1, liczba ofert odrzuconych: 0.
Pakiet nr 4 - liczba złożonych ofert: 3, liczba ofert odrzuconych: 0.

5. Wynik postępowania:
 
Pakiet nr 1
Wybrano ofertę i podpisano umowę z firmą FAST Sp. z o.o. ul. Długosza 39, 91-088 ŁÓDŹ
       Cena oferty (z VAT):  7.016,22 PLN
 
Pakiet nr 2
Wybrano ofertę i podpisano umowę z firmą DC S.A. GRUPA COMPUTER PLUS ul. Łużycka 2,            81-537 GDYNIA   Cena oferty (z VAT):  80.671,45 PLN
 
Pakiet nr 3
Wybrano ofertę i podpisano umowę z firmą FAST Sp. z o.o. ul. Długosza 39, 91-088 ŁÓDŹ
       Cena oferty (z VAT):  35.178,70 PLN
 
Pakiet nr 4
Wybrano ofertę i podpisano umowę z firmą MADKOM Sp. z o.o. ul. Syrokomli 3A 81-439 GDYNIA
Cena oferty (z VAT):  44.450,70 PLN