Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/30/2006

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

OGŁOSZA WYNIK POSTĘPOWANIA

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 60.000 EURO


na dostawę urządzeń i materiałów elektrycznych

ZP/31/2006

 1. Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez VAT):

        101.884,30 zł netto

słownie: sto jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote +30/100

 1. Dane o ofertach:
  a. liczba złożonych ofert:
  2
  b. liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania:
  0.

 2. Ceny ofert:
  a. cena najtańszej oferty uznanej za ważną (z VAT):
  105.977,42 zł brutto

  b. cena najdroższej oferty uznanej za ważną (z VAT):160.663,93 zł brutto

 3. Wybrano ofertę firmy:

                                        ABEL Sp. z o.o.

                                        Ul. Chwaszczyńska 50

                                        81-571 Gdynia


            za cenę: 105.977,42 zł brutto


Gdynia, dnia 19-07-2006