Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/29/2006

                               WYNIK POSTĘPOWANIA NR: ZP/29/2006

 

                                       PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

    O WARTOŚCI, KTÓRA NIE  PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
                              RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 60.000 EURO

 

           

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień

 

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

 

 

1. Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
81-311 Gdynia, województwo Pomorskie, powiat Gdynia, ul. Witomińska 21
REGON: 190563879

 


2. Postępowanie o udzielenie zamówienia na:

 

 

DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ I NAKRYĆ GŁOWY DLA PRACOWNIKÓW
(CPV-181, 182)

 


3. Dane o ofertach:
a. liczba złożonych ofert: 4
b. liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: 4.

 


4. Wynik postępowania:

 

      Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień     PEWIK GDYNIA Spółka z o.o. art. 65 ust. 1 pkt 1 - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.