Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/24/2006

WYNIK POSTĘPOWANIA NR: ZP/24/2006

 

           PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

    O WARTOŚCI, KTÓRA NIE  PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 60.000 EURO

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień

 

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

 

 

1. Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
81-311 Gdynia, województwo Pomorskie, powiat Gdynia, ul. Witomińska 21

 


2. Postępowanie o udzielenie zamówienia na:

 

DOSTAWĘ NARZĘDZI SPECJALISTYCZNYCH DLA POTRZEB SPÓŁKI
(CPV-286,292,294,295,311)

 

Pakiet nr 1 – dłuta, wiertła, przecinaki do młotów wyburzeniowych, przecinaki  

 

                       asfaltu do młotów wyburzeniowych

 

Pakiet nr 2 – myjki wysokociśnieniowe, aparat do nawiercania pod ciśnieniem,

 

                       klucze pneumatyczne ¾” i 1”

 

Pakiet nr 3 – młoty wyburzeniowe spalinowe, przecinarki spalinowe z wózkiem do  

 

                       cięcia asfaltu, agregat prądotwórczo-spawalniczy, spawarki     

 

                       elektryczne inwertorowe, agregaty prądotwórcze spalinowe

 

3. Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez VAT): 169.495,41 PLN
słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć +41/100.

4. Dane o ofertach:
a. Pakiet nr 1 - liczba złożonych ofert: 2
b. liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: 0.

 

a. Pakiet nr 2 - liczba złożonych ofert: 1
b. liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: 0.

 

a. Pakiet nr 3 - liczba złożonych ofert: 2
b. liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: 1.

 


5. Wynik postępowania:

 

Pakiet nr 1
a. cena najtańszej oferty uznanej za ważną (z VAT): 8.346,80 PLN,
b. cena najdroższej oferty uznanej za ważną (z VAT): 22.683,77 PLN.

 

       Wybrano ofertę i podpisano umowę z firmą NARZĘDZIA Sp. z o.o. Al. Gen. Hallera 169, 80-416 Gdańsk . Cena oferty (z VAT):  8.346,80 PLN.

 

Pakiet nr 2

 

a. cena najtańszej oferty uznanej za ważną (z VAT): 57.786,89PLN,
b. cena najdroższej oferty uznanej za ważną (z VAT): 57.786,89 PLN.

 

      Wybrano ofertę i podpisano umowę z PHU MIR s.c. M.Piotrowska M. Piotrowski 

 

      ul. Potokowa 9A, 80-28 Gdańsk. Cena oferty (z VAT):  57.786,89PLN.

 

 

Pakiet nr 3

 

       Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień PEWIK GDYNIA Spółka z o.o.