Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/29/2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NR SPRAWY ZP/29/2012

na

DOSTAWY ODZIEŻY ROBOCZEJ
CPV 181

Postępowanie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.


 

 

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni,

ul.Witomińska 29, 81-311 Gdynia, wysokość kapitału zakładowego: 218.382.600,00 zł, KRS 0000126973, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP 586-010-44-34, tel. 58-6687311, fax. 58-6687266, web: www.pewik.gdynia.pl.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Dostawy odzieży roboczej CPV 181.

 2. Kryteria oceny ofert: cena – 90%; jakość i estetyka 10%.

 3. Liczba otrzymanych ofert: 6 (sześć).

 4. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe MARGO
  Zakład Pracy Chronionej
  ul. Krasińskiego 97
  87-100 Toruń

 5. Data zawarcia umowy: 12.11.2012 r.

 6. Wartość umowy: 209.029,00 zł netto; 257.105,67 zł brutto.


 


 


 

Prezes Zarządu

mgr Henryk Tomaszewski


 


 


 


 


 


 


 


 

Data: 29.11.2012 r.