Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/51/2005

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Gdyni 81-311 Gdynia, województwo Pomorskie, powiat Gdynia, ul. Witomińska 21 REGON: 190563879 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Przetarg nieograniczony na dostawę czterech agregatów pompowych. 3. Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez VAT): 242 986,22 zł słownie: 4. Ogłoszenie o postępowaniu nie było opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. 5. Nie dopuszczono składania ofert częściowych. 6. Dane o ofertach: a. liczba złożonych ofert: I - 1, b. liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania:I - 0, 7. Ceny ofert a. cena najtańszej oferty uznanej za ważną (z VAT): I - 240 721,13, b. cena najdroższej oferty uznanej za ważną (z VAT):I - 240 721,13, 8. Umowę podpisano z wybranym Wykonawcą: I: a. firma KSB Pompy i armatura b. REGON c. kod, miejscowość, województwo, powiat: 04-275 Warszawa d. ulica, nr domu, nr lokalu: Chłopickiego 50 e. internet: e-mail: f. tel., faks: Cena wybranej oferty (z VAT): 240 721,13 słownie: w tym VAT: 43 408,73 słownie: