Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/15/2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

NR SPRAWY: ZP/15/2011

NA DOSTAWY WŁAZÓW i STOPNI ZŁAZOWYCH

CPV 444


 

Postępowanie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

 

 

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni,

ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia, wysokość kapitału zakładowego: 211 676 900 zł, KRS 0000126973, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP 586-010-44-34, tel. 058-6687311, fax. 058-6687266, web: www.pewik.gdynia.pl.

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

  dostawy włazów i stopni złazowych

 2. Kryteria oceny ofert: cena – waga 95%, okres gwarancji jakości – waga 5%.

 3. Liczba otrzymanych ofert: 2 (dwie).

 1. Najniższa cena oferty: 232 953,50 zł netto; 286 532,81 zł brutto.

 2. Najwyższa cena oferty: 309 095,20 zł netto; 380 187,10 zł brutto.

 1. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

Kolanko Sp. z o.o.

ul. Oliwska 72

80-209 Chwaszczyno

 1. Data zawarcia umowy: 05.05.2011 r.

 2. Wartość umowy: 232 953,50 zł netto; 286 532,81 zł brutto.

 3. Gwarancja jakości: 60 miesięcy


 


                                                                                                                                                                                                  Prezes Zarządu

                                                                                                                                                                                          mgr Henryk Tomaszewski


 


 


 

Data: 11.05.2011 r.