Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/47/2005

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Gdyni 81-311 Gdynia, województwo Pomorskie, powiat Gdynia, ul. Witomińska 21 REGON: 190563879 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa narzędzi specjalistycznych pakiet 1 - CPV 291: pompy, agregaty hydrauliczne pakiet 2 - CPV 294: szlifierki, młoty udarowo-obrotowe, klucze pakiet 3 - CPV 295: młoty spalinowe, przecinarki spalinowe, płyty wibracyjne pakiet 4 - CPV 311: agregat pradotwórczy 3. Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez VAT): 32.247,71 euro słownie: trzydzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści siedem 71/100 euro 4. Ogłoszenie o postępowaniu nie było opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. 5. Dopuszczono składanie ofert częściowych, liczba zadań wynosi: 4 6. Dane o ofertach: a. liczba złożonych ofert: I - 1, II - 3, III - 2, IV - 1, b. liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania:I - 0, II - 1, III - 0, IV - 0, 7. Ceny ofert a. cena najtańszej oferty uznanej za ważną (z VAT): I - 55.815,00 PLN, II - 12.712,40 PLN, III - 45.298,60 PLN, IV - 7.185,80 PLN, b. cena najdroższej oferty uznanej za ważną (z VAT):I - 55.815,00 PLN, II - 42.251,04 PLN, III - 49.776,00 PLN, IV - 7.185,80 PLN, 8. Umowę podpisano z wybranym Wykonawcą: I: a. firma P.H.U. MIR S.C. M. Piotrowska, M. Piotrowski b. REGON c. kod, miejscowość, województwo, powiat: 80-283 Gdańsk, Pomorskie, Gdańsk d. ulica, nr domu, nr lokalu: Potokowa 9a e. internet: e-mail: f. tel., faks: (058) 348-55-99 Cena wybranej oferty (z VAT): 55.815,00 PLN słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset piętnaście 00/100 PLN w tym VAT: 10.065,00 PLN słownie: dziesięć tysięcy sześćdziesiąt pięć 00/100 PLN II: a. firma P.H.U. MIR S.C. M. Piotrowska, M. Piotrowski b. REGON c. kod, miejscowość, województwo, powiat: 80-283 Gdańsk, Pomorskie, Gdańsk d. ulica, nr domu, nr lokalu: Potokowa 9a e. internet: e-mail: f. tel., faks: 058) 348-55-99 Cena wybranej oferty (z VAT): 12.712,40 PLN słownie: dwanaście tysięcy siedemset dwanaście 40/100 PLN w tym VAT: 2.292,40 PLN słownie: dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa 40/100 PLN III: a. firma TECHNET Maszyny Budowlane i Przemysłowe b. REGON c. kod, miejscowość, województwo, powiat: 85-758 Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie, Bydgoszcz d. ulica, nr domu, nr lokalu: Przemysłowa 8 e. internet: e-mail: f. tel., faks: (052) 360-41-41; (052) 379-90-53 Cena wybranej oferty (z VAT): 45.298,60 PLN słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem 60/100 PLN w tym VAT: 8.168,60 PLN słownie: osiem tysięcy sto sześćdziesiąt osiem 60/100 PLN IV: a. firma P.H.U. MIR S.C. M. Piotrowska, M. Piotrowski b. REGON c. kod, miejscowość, województwo, powiat: 80-283 Gdańsk, Pomorskie, Gdańsk d. ulica, nr domu, nr lokalu: Potokowa 9a e. internet: e-mail: f. tel., faks: 058) 348-55-99 Cena wybranej oferty (z VAT): 7.185,80 PLN słownie: siedem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć 80/100 PLN w tym VAT: 1.295,80 PLN słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt pięć 80/100 PLN