Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/14/2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
NR SPRAWY: ZP/14/2009
NA SUKCESYWNE DOSTAWY WODOMIERZY DOMOWYCH
CPV 38.42.11.00-3

 


Postępowanie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.


Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni,
ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia, wysokość kapitału zakładowego: 202.679.100 zł, KRS 0000126973, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP 586-010-44-34, tel. 058-6687311, fax. 058-6687266, web: www.pewik.gdynia.pl.I.  Opis przedmiotu zamówienia:
Sukcesywne dostawy wodomierzy domowych.
II.  Kryteria oceny ofert: cena – waga  95%, okres gwarancji jakości – waga 5%.
III.  Liczba otrzymanych ofert: 2 (dwie).
1.Cena najtańszej oferty:
478.370,00 zł netto; 583.611,40 zł brutto.
2.Cena najdroższej oferty:
559.295,20 zł netto; 682.340,14 zł brutto.
IV.  Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
APATOR POWOGAZ S.A.
ul. K. Janickiego 23/25
60-542 Poznań
V.  Data zawarcia umowy: 30.03.2009 r.
VI.  Wartość umowy: 478.370,00 zł netto; 583.611,40 zł brutto.
VII.  Gwarancja jakości: 48 miesięcy

 

PREZES ZARZĄDU
mgr Henryk Tomaszewski

02.04.2009r.