Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/05/2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NR SPRAWY ZP/05/2009


na dostawy tabliczek hydrantowych i zasuwowych oraz słupków do tabliczek,

z podziałem na Pakiety.

Postępowanie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.


Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni,

ul.Witomińska 29, 81-311 Gdynia, wysokość kapitału zakładowego: 193.495.300,00 zł, KRS 0000126973, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP 586-010-44-34, tel. 058-6687311, fax. 058-6687266, web: www.pewik.gdynia.pl. 1. Opis przedmiotu zamówienia:

  Dostawy tabliczek hydrantowych i zasuwowych oraz słupków do tabliczek (CPV-349).

 2. Kryteria oceny ofert: cena – waga 100%.

 3. Pakiet nr 1:

 1. Liczba otrzymanych ofert: 1 (jedna).

 2. Cena jedynej ważnej oferty:

  7.560,00 zł netto; 9.223,20 zł brutto.

 1. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

  TABPOL Dariusz Bonkowski

  13-100 Nidzica, ul. Warszawska 12b/25

  Data zawarcia umowy: 09.02.2009 r.

  Wartość umowy: 7.560,00 zł netto; 9.223,20 zł brutto.

 1. Pakiet nr 2:

 1. Liczba otrzymanych ofert: 3 (trzy).

 2. Najniższa cena oferty:

  40.480,00 zł netto; 49.385,60 zł brutto.

 1. Najwyższa cena oferty:

  48.400,00 zł netto; 59.048,00 zł brutto.

 1. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (najtańsza oferta):

  UTAL Sp. z o.o.

  62-006 Kobylnica, ul. Katarzyńska 9

  Data zawarcia umowy: 09.02.2009 r.

  Wartość umowy: 40.480,00 zł netto; 49.385,60 zł brutto.

 1. Pakiet nr 3:

 1. Liczba otrzymanych ofert: 1 (jedna).

 2. Cena jedynej ważnej oferty:

  74.169,80 zł netto; 90.487,16 zł brutto.

 3. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

  CZMUDA S.A.

  11-041 Olsztyn, ul. Sokoła 6c

  Data zawarcia umowy: 09.02.2009 r.

  Wartość umowy: 74.169,80 zł netto; 90.487,16 zł brutto.PREZES ZARZĄDU

mgr Henryk TomaszewskiData: 19.02.2009 r.