Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/31/2008

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NR SPRAWY ZP/31/2008

na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania CPV 301, 302.

Postępowanie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni,

ul.Witomińska 29, 81-311 Gdynia, wysokość kapitału zakładowego: 193.495.300 zł, KRS 0000126973, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP 586-010-44-34, tel. 058-6687311, fax. 058-6687266, web: www.pewik.gdynia.pl.


 1. Opis przedmiotu zamówienia:

  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (z podziałem na 4 Pakiety) - CPV 301, 302.

 2. Kryteria oceny ofert: cena – 100%.

 3. Pakiet I – dostawa akcesoriów komputerowych – POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO Z POWODU BRAKU WAŻNYCH OFERT.

 4. Pakiet II – dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

 1. Liczba otrzymanych ofert: 2 (dwie), w tym 1 (jedna) ważna oferta.

 2. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (jedna ważna oferta):

  DC S.A. Grupa Computer Plus

  81-537 Gdynia, ul. Łużycka 2

 3. Data zawarcia umowy: 30.07.2008 r.

 4. Wartość umowy: 158.097,36 zł netto; 192.878,78 zł brutto.

 1. Pakiet III – dostawa urządzenia wielofunkcyjnego i skanera A0.

 1. Liczba otrzymanych ofert: 1 (jedna)

 2. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (jedna ważna oferta):

  DKS Sp. z o.o.

  80-044 Gdańsk, Trakt Św. Wojciecha 29

 3. Data zawarcia umowy: 30.07.2008 r.

 4. Wartość umowy: 65.747,00 zł netto; 80.211,34 zł brutto

 1. Pakiet IV– dostawa serwera i oprogramowania serwerowego

 1. Liczba otrzymanych ofert: 4 (cztery), w tym 1 (jedna) ważna oferta.

 2. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (jedna ważna oferta):

  SYSTEM DATA Sp. z o.o.

  39-300 Mielec, ul. Sienkiewicza 42

 3. Data zawarcia umowy: 30.07.2008 r.

 4. Wartość umowy: 38.126,00 zł netto; 46.513,72 zł brutto.PREZES ZARZĄDU

mgr Henryk TomaszewskiData: 08.08.2008 r.