Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/22/2008

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NR SPRAWY ZP/22/2008

na dostawę narzędzi specjalistycznych -CPV 286, 291, 294, 342.

Postępowanie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni,

ul.Witomińska 29, 81-311 Gdynia, wysokość kapitału zakładowego: 193.495.300 zł, KRS 0000126973, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP 586-010-44-34, tel. 058-6687311, fax. 058-6687266, web: www.pewik.gdynia.pl.


 1. Opis przedmiotu zamówienia:

  Dostawa narzędzi specjalistycznych (z podziałem na 4 Pakiety) -CPV 286, 291, 294, 342.

 2. Kryteria oceny ofert: cena – 100%.

 3. Pakiet I – dostawa pompy hydraulicznej

 1. Liczba otrzymanych ofert: 2 (dwie).

 2. Najniższa cena oferty:

  27.900,00 zł netto; 34.038,00 zł brutto.

 3. Najwyższa cena oferty:

  28.300,00 zł netto; 34.526,00 zł brutto.

 4. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (najtańsza oferta):

  PHU MIR s.c. M. Piotrowska, M. Piotrowski

  80-283 Gdańsk, ul. Potokowa 9 A

 5. Data zawarcia umowy: 29.05.2008 r.

 6. Wartość umowy: 27.900,00 zł netto; 34.038,00 zł brutto.

 1. Pakiet II – dostawa urządzenia ciśnieniowego na przyczepie

 1. Liczba otrzymanych ofert: 2 (dwie).

 2. Najniższa cena oferty:

  59.500,00 zł netto; 72.590,00 zł brutto.

 3. Najwyższa cena oferty:

  62.900,00 zł netto; 76.738,00 zł brutto.

 4. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (najtańsza oferta):

  KanRo Ltd. - Technologia Ochrony Środowiska Sp. z o.o.

  Sowiany, ul. Św. Marka 2, 15-528 Białystok

 5. Data zawarcia umowy: 29.05.2008 r.

 6. Wartość umowy: 59.500,00 zł netto; 72.590,00 zł brutto.

 1. Pakiet III – dostawa aparatu do nawiercania

 1. Liczba otrzymanych ofert: 2 (dwie).

 2. Najniższa cena oferty:

  14.960,00 zł netto; 18.251,20 zł brutto.

 3. Najwyższa cena oferty:

  14.970,00 zł netto; 18.263,40 zł brutto.

 4. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (najtańsza oferta):

  PHU MIR s.c. M. Piotrowska, M. Piotrowski

  80-283 Gdańsk, ul. Potokowa 9 A

 5. Data zawarcia umowy: 29.05.2008 r.

 6. Wartość umowy: 14.960,00 zł netto; 18.251,20 zł brutto.
 1. Pakiet IV– dostawa spawarki, gwintownic, przecinarek, młotów

 1. Liczba otrzymanych ofert: 2 (dwie).

 2. Najniższa cena oferty:

  64.895,00 zł netto; 79.173,36 zł brutto.

 3. Najwyższa cena oferty:

  68.796,00 zł netto; 83.931,12 zł brutto.

 4. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (najtańsza oferta):

  Narzędzia Sp. z o.o.

  80-416 Gdańsk, ul. Gen. Hallera 169

 5. Data zawarcia umowy: 29.05.2008 r.

 6. Wartość umowy: 64.895,00 zł netto; 79.173,36 zł brutto.PREZES ZARZĄDU

mgr Henryk TomaszewskiData: 11.06.2008 r.