Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/03/2008

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NR SPRAWY ZP/03/2008na sukcesywną dostawę środków chemicznych do oczyszczania spalin w spalarni osadów ściekowych – CPV 141 i 241Postępowanie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni,

ul.Witomińska 29, 81-311 Gdynia, wysokość kapitału zakładowego: 193.495.300 zł, KRS 0000126973, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP 586-010-44-34, tel. 058-6687311, fax. 058-6687266, web: www.pewik.gdynia.pl.


 1. Opis przedmiotu zamówienia:

  Sukcesywna dostawa środków chemicznych do oczyszczania spalin w spalarni osadów ściekowych – CPV 141 i 241.

 2. Kryteria oceny ofert: cena – 100%.

 3. Pakiet nr 1:

 1. Liczba otrzymanych ofert: 5 (pięć).

 2. Najniższa cena oferty:

  168.740,00 zł nett; 205.862,80 zł brutto.

 3. Najwyższa cena oferty:

  236.324,00 zł netto; 288.315,28 zł brutto.

 4. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (najkorzystniejsza oferta):

  Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe “TOP-CHEM” Sp.j.

  87-853 Kruszyn, Kruszyn 100

  Data zawarcia umowy: 15.02.2008 r.

  Wartość umowy: 168.740,00 zł netto; 205.862,80 zł brutto.

 1. Pakiet nr 2:

 1. Liczba otrzymanych ofert: 2 (dwie).

 2. Jedna oferta ważna.

 3. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (jedna ważna oferta):

  “PENTIMA” Sp. z o.o.

  85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65

  Data zawarcia umowy: 15.02.2008 r.

  Wartość umowy: 42.770,00 zł netto; 45.763,90 zł brutto.                                                                                                           PREZES ZARZĄDU
                                                                                                      mgr Henryk Tomaszewski

Data: 21.02.2008 r.