Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/26/2007

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NR SPRAWY ZP/26/2007na dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukującychZamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni,

ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia,

tel.:058/6687311, fax.:058/6687266,

e-mail: biuro@pewik.gdynia.pl,

web: www.pewik.gdynia.pl.


Postępowanie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.


W postępowaniu złożono 2 oferty.

Cena najtańszej oferty – 56.202,18 zł brutto.

Cena najdroższej oferty – 62.945,41 zł brutto.


Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

PARTNER XXI-PIK Sp. z o.o.,

ul. Fordońska 246,

85-766 Bydgoszcz.

Data udzielenia zamówienia: 07.08.2007r.

Wartość umowy:

netto – 46.067,36 zł,

brutto – 56.202,18 zł.

        Prezes Zarządu

mgr Henryk Tomaszewski