Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/20/2007

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Gdynia Sp. z o. o.

81-311 Gdynia,   ul. Witomińska 29

tel:  058/ 668-73-11   fax: 058/ 620-32-66

 

Wynik postępowania nr: ZP/20/2007

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI, KTÓRA  PRZEKRACZA WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 60.000,00 EURO NA:

 

DOSTAWĘ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO SAMOWYŁADOWAWCZEGO Z WYWROTEM TRÓJSTRONNYM I ŻURAWIEM

Cpv 341

 

       Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień PEWIK  GDYNIA Sp. z o.o.         

 

 

Zamawiający informuje, że postępowanie zostało unieważnione ze względu na brak ofert.

 

 

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 65 ust.1 pkt. 1 Regulaminu udzielania zamówień PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 

 

Gdynia, dnia 04.07. 2007 r.