Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/10/2007

 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO


na dostawy asortymentu z zakresu BHP i P.Poż (SIWZ ZP/10/2007)

Pakiet nr I (Akcesoria BHP)

 1. Dane o ofertach:
  a. liczba złożonych ofert: 2

b. liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: 0

 1. Cena najtańszej oferty uznanej za ważną (z VAT):

78.908,63

 1. Umowę podpisano z wybranym wykonawcą:

FPUH TAKO Tadeusz Kostyła

ul. Słoneczna 9, Mosty

81-198 Kosakowo

za cenę 78.908,63 brutto


Pakiet nr II (Węże strażackie, gaśnice itp.)

 1. Dane o ofertach:
  a. liczba złożonych ofert: 5

b. liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: 0

 1. Cena najtańszej oferty uznanej za ważną (z VAT):

43.061,36

 1. Umowę podpisano z wybranym wykonawcą:

KADIMEX BIURO HANDLOWE

ul. Zgrupowana Żmija 15G

01-875 Warszawa

za cenę 43.061,36 brutto


Pakiet nr III (Aparat wężowy, aparat ucieczkowy, przyrządy wykrywcze, trójnóg)

 1. Dane o ofertach:
  a. liczba złożonych ofert: 2

b. liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: 0

 1. Cena najtańszej oferty uznanej za ważną (z VAT):

76.121,60

 1. Umowę podpisano z wybranym wykonawcą:

SAFETECH Marian Hoppe

ul. Kruczkowskiego 8

Suchy Dwór

81-198 Kosakowo

za cenę 76.121,60 brutto

Gdynia, dnia 25-06-2007 r.