Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/65/2006

 


OGŁOSZA WYNIK POSTĘPOWANIA

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO


na dostawy części zamiennych do samochodów Zamawiającego w 2007 roku

SIWZ ZP/65/2006

  1. Dane o ofertach:
    a. liczba złożonych ofert:

Pakiet nr 1 – 3,

Pakiet nr 2 – 3,

Pakiet nr 3 – 3,

Pakiet nr 4 – 2,

b. liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania:

Pakiet nr 1 – 0,

Pakiet nr 2 – 0,

Pakiet nr 3 – 0,

Pakiet nr 4 – 0,

  1. Cena najtańszej oferty uznanej za ważną (z VAT):

Pakiet nr 1 – 17 256,15 zł brutto,

Pakiet nr 2 – 29 942,46 zł brutto,

Pakiet nr 3 – 6 806,04 zł brutto,

Pakiet nr 4 – 5 160,44 zł brutto.

  1. Umowę podpisano z wybranym wykonawcą:

Pakiet nr 1:

INTER CARS S.A.

ul. Powsińska 64

02-903 Warszawa

(sklep-ul. Hutnicza 16, Gdynia)

za cenę 17 256,15 zł brutto, odległość od Bazy Transportu Zamawiającego – 10,06 km.

Pakiet nr 2:

P.H.U. „DA-MI”

Sklep Motoryzacyjny, Hurt Detal

Tadeusz Nowak

Armii Krajowej 68/2

81-844 Sopot

(sklep – ul. Wielkopolska 17, Gdynia)

za cenę 30 391,88 zł brutto, odległość od Bazy Transportu Zamawiającego – 1,6 km.

Pakiet nr 3:

P.H.U. „DA-MI”

Sklep Motoryzacyjny, Hurt Detal

Tadeusz Nowak

Armii Krajowej 68/2

81-844 Sopot

(sklep – ul. Wielkopolska 17, Gdynia)

za cenę 6 806,04 zł brutto, odległość od Bazy Transportu Zamawiającego – 1,6 km.


Pakiet nr 4:

P.H.U. „DA-MI”

Sklep Motoryzacyjny, Hurt Detal

Tadeusz Nowak

Armii Krajowej 68/2

81-844 Sopot

(sklep – ul. Wielkopolska 17, Gdynia)

za cenę 5 166,38 zł brutto, odległość od Bazy Transportu Zamawiającego – 1,6 km.
Gdynia, dnia 16-02-2007 r.