Powoli kończymy zadanie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rumi w rejonie ulic Różanej i I Dywizji Wojska Polskiego oraz budowa przepompowni ścieków Różana-Północ w Rumi. Wszystkie prace przebiegły zgodnie z założonym harmonogramem.

 

Informujemy, że w związku z   prowadzonymi pracami remontowo-eksploatacyjnymi na magistrali wodociągowej

 

w Rumi w dzielnicach Zagórze i Szmelta

 

NASTĄPI  WSTRZYMANIE  DOSTAWY  WODY

 

Prace będą prowadzone w godzinach od 22:00 do 5:00 w nocy z poniedziałku na wtorek (23/24 maja), w nocy z wtorku na środę (24/25 maja) oraz w nocy ze środy na czwartek (25/26 maja).

 

W przypadku wystąpienia zabrudzenia wody po zakończeniu prac, zgłoszenia prosimy kierować do Dyspozytorni PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. tel.  994, 58 66 87 311

 

Przepraszamy za utrudnienia

 

Akcja abolicja tylko do 1 czerwca!

Informujemy, że osoby, których nieruchomości są obecnie przyłączone do sieci wodociągowej i/lub do sieci kanalizacji sanitarnej tut. Przedsiębiorstwa i które dotychczas pobierają wodę i/lub odprowadzają ścieki bezumownie, mogą w terminie do 1 czerwca 2022 roku zgłosić się do Spółki w celu zawarcia umowy o zaopatrzenie wody i/lub odbiór ścieków.

 

W stosunku do osób zgłaszających przyłączenie nieruchomości do sieci, Spółka rezygnuje z dochodzenia jakichkolwiek roszczeń finansowych z tytułu przyłączenia się do jej sieci i bezumownego pobierania wody i/lub odprowadzania ścieków.

 

Zgłoszenia należy dokonać na wniosku nr 9 tj. „Zgłoszenie bezumownego pobierania wody i/lub odprowadzania ścieków”. Wniosek można pobrać z naszej strony internetowej i wysłać do nas mailem.

 

Niezgłoszenie faktu bezumownego poboru wody i/lub odprowadzania ścieków w powyższym terminie skutkuje m. in. obciążeniem klienta kosztami świadczenia tych usług za 36 miesięcy wstecz.

 

W przypadku braku przyrządów pomiarowych, warunkiem zawarcia umowy zaopatrzenia w wodę jest przygotowanie instalacji wodociągowej i pomieszczenia do montażu wodomierza.

 

Zarząd PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

 

25.04.2022 r. wyłączenie awaryjne wody

Gdynia Pogórze Górne, przewidywany czas usunięcia awarii godz. 13:00.

Przepraszamy za utrudnienia.

Jedną z aktualnie prowadzonych przez nas inwestycji w Rumi jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową – mikrotunelingu w ul. Jeziornej i ul. Partyzantów.
Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem, planowo zakończymy prace latem tego roku i kolejni mieszkańcy będą mogli podłączyć się do infrastruktury.

Ruszyła budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gdyni w ul. Benedykta Porożyńskiego. Wartość inwestycji to kwota 498 700,00 zł. Planowane zakończenie budowy pod koniec tego roku. Wykonawcą jest ZUK Sp. z o.o. z Żukowa.

Dziś po godzinie 5 rano przyjęliśmy zgłoszenie o poważnej awarii wodociągu w Gdyni Cisowej przy ul. Morskiej na wysokości ul. Owsianej. Doszło do uszkodzenia głównej magistrali wodociągowej. Mieszkańcy Rumi oraz gdyńskich dzielnic Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie mogli przez krótki czas być pozbawieni wody. Uszkodzony odcinek wodociągu został wyłączony. Na miejscu pracuje ekipa remontowa. Woda do mieszkańców przekierowana jest z innego zasilania. Mogą wystąpić chwilowe zakłócenia, spadki ciśnienia i pogorszenie jakości wody.
Po godzinie 12.00 podamy dalsze informacje o możliwym terminie usunięcia skutków awarii.
Przepraszamy za utrudnienia