SMS powiadamianie o przerwach w dostawie WODY! Zarejestruj się!


 

Szanowny Kliencie!

 

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. wprowadził usługę umożliwiającą powiadamianie mieszkańców o:

a. planowanych i nieplanowanych przerwach w dostawie wody,
b. awariach,
c. wystawieniu faktury,
d. upływającym terminie płatności za fakturę,
e. konieczności dokonania rozliczenia rzeczywistego,
f. upływie terminu legalizacji wodomierzy będących własnością Odbiorcy.

 

Usługa ta polega na nieodpłatnym przesyłaniu do Odbiorcy wiadomości SMS lub e-mail.