PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. inwestuje w Redzie!

Trwa przebudowa kolektora ściekowego „WRR” w okolicach dworca kolejowego w Redzie. To kluczowy, bo liczący blisko 20 kilometrów długości, element układu odbioru ścieków z Rumi, Redy, Wejherowa, Gminy Wejherowo. Przebudowa kolektora odbywa się w technologii wykopowej, w warunkach gruntowych na trasie dotychczas istniejącego przewodu kanalizacyjnego o długości 459 metrów.

Odbiór ścieków ze zlewni kolektora odbywa się sposób niezakłócony, przy wykorzystaniu w tym celu zastępczej instalacji pompowej, która ma za zadanie przekierowanie ścieków po innej trasie.

Wielkość przepływu ścieków w tym rejonie osiąga maksymalną wartość blisko 850 metrów sześciennych na godzinę. Przebudowa kolektora polega na całkowitym usunięciu betonowej konstrukcji. W miejsce wymienianej konstrukcji betonowej montowane są rury typu GRP w wykonaniu kompozytowym na bazie żywicy poliestrowej, wzmacnianej włóknem szklanym z wypełniaczem kwarcowym. Zachowana zostanie dotychczasowa średnica kolektora z jednoczesną poprawą parametrów hydraulicznych.

Termin zakończenia inwestycji, przewiduje się na koniec maja. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT. Wartość inwestycji to kwota 4,7 mln zł.