Ogłoszenie

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w Gdyni ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

 

Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości:

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Witomińskiej 29, dnia 10.08.2018 roku o godzinie 10:00 w sali A.

Regulamin przetargu dostępny jest w siedzibie PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Witomińska 29, pokój nr 3.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu 58 6687597, 504 443 238.