Nowe inwestycje w PEWIK GDYNIA

PEWIK GDYNIA właśnie podpisał umowę na budowę nowoczesnego laboratorium. Prace budowlane w Rumi przy ul. Dąbrowskiego 58 rozpoczną się już wkrótce.  Podpisanie umowy zbiega się w czasie z 89-leciem istnienia gdyńskich wodociągów.  Dokładnie 89 lat temu, 1 kwietnia 1930 roku komisaryczny Zarząd Miejski powołał do życia Zakład Wodociągów i Kanalizacji miasta Gdyni. PEWIK otwiera nowe dziewięćdziesięciolecie w historii firmy silnym impulsem rozwojowym. 

W ciągu dwóch lat powstanie nowoczesny obiekt biurowo-usługowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. W laboratorium  znajdą się nowocześnie wyposażone pracownie: fizykochemii wody,  fizykochemii ścieków, biologiczna, instrumentalne (w tym pracownie chromatografii gazowej i jonowej oraz spektrometrii absorpcji atomowej), a także  utworzona od podstaw nowa  pracownia mikrobiologii wody oraz punkt przyjmowania próbek  z łatwym dostępem.

Będzie to nowoczesny obiekt, o powierzchni laboratoryjnej liczącej około 1000 m2  zaprojektowany  i wykonany wg. obowiązujących przepisów z zachowaniem wymagań technologicznych dla laboratoriów. Pracownie laboratorium wyposażone będą w nowoczesne instalacje oraz urządzenia pozwalające prowadzić nadzór nad prowadzonymi badaniami w właściwych warunkach temperaturowych i wilgotności oraz czystości pomieszczeń, a w szczególności pracowni  mikrobiologii. Wyposażenie badawcze  pracowni stanowić będą urządzenia pracujące  już w laboratoriach PEWIK  jak i nowe zakupione do obiektu m.in: spektrometry, spektrofotometry, chromatografy, systemy destylacji i mineralizacji próbek, komory laminarne, szafy chłodnicze i termostatyczne, inkubatory wraz z systemem monitoringu temperatury oraz inne niezbędne do prowadzenia badań laboratoryjnych  meble, urządzenia i sprzęt  laboratoryjny.

Laboratorium PEWIK-u, funkcjonuje zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 i posiada Certyfikat Akredytacji PCA  nr AB 697. Posiada również zgody Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdyni na wykonywanie badań wody, ścieków, osadów ściekowych i popiołu na potrzeby wewnętrzne Spółki. W nowej lokalizacji będą prowadzane badania z zachowaniem tych samych procedur.

Jedną z korzyści budowy nowego laboratorium będzie połączenie laboratorium wody i laboratorium ścieków, które obecnie znajdują się w osobnych lokalizacjach. Wspólna lokalizacja pozwoli na lepszą organizację pracy, optymalne wykorzystanie wyposażenia oraz skrócenie czasu oczekiwania na wyniki badań, co stanowi niezwykle ważny aspekt pracy każdego laboratorium. Znacząco poprawią się też warunki pracy dwudziestoosobowego zespołu pracowników laboratorium.

Obiekt został zaprojektowany przez gdyńską pracownię ARCHDECO Architecture, a wykonawcą robót budowlanych jest konsorcjum na czele z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym MARBUD.

 

Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2021. Koszt budowy zamyka się w kwocie 18,5 milionów zł netto.