Komunikat dotyczący jakości wody w strefie Gdynia Śródmieście

Uprzejmie informujemy, że jakość wody w sieci wodociągowej w Strefie Gdynia Śródmieście spełnia wszelkie wymagania jakości wody wynikające z  Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 r. , poz. 2294 ze zm.). Woda jest bezwarunkowo zdatna do spożycia.