Wejherowo – komunikat z dnia 06.03 – godzina 14.00

W zbiorowym systemie zaopatrzenia w wodę miasta Wejherowa prowadzone są w dalszym ciągu intensywne czynności  z zakresu płukania i dezynfekcji.

W dniu dzisiejszym  inspektorzy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie pobrali próbki wody w wyznaczonych punktach kontrolnych.

Niezależnie od tego służby PEWIK GDYNIA dokonały poborów w dodatkowych punktach, uzupełniających siatkę monitoringu.

Wyniki analiz mikrobiologicznych, które prawdopodobnie będą znane w czwartek, dadzą odpowiedź na temat możliwości zmian w sposobie korzystania z wody w wyznaczonej strefie miasta.

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców miasta, PEWIK GDYNIA nadal prowadzić będzie działania związanie z dezynfekcją wody, płukaniem sieci wodociągowej i wykonywaniem na bieżąco badań jakościowych wody.