Wejherowo – komunikat z dnia 04.03 – godzina 20.00

Nadal trwa intensywne płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej na obszarze Wejherowa. W części miasta objętej decyzją Sanepidu o nieprzydatności wody do spożycia obszar występowania bakterii i ich ilość w pobranych próbkach uległy dalszemu zmniejszeniu. W pozostałej części miasta Wejherowa i innych miejscowościach zaopatrywanych przez PEWIK GDYNIA woda spełnia wszystkie wymagania sanitarne. Wyniki kolejnych badań będą znane juto w godzinach popołudniowych i wówczas zostanie podany kolejny komunikat.