Praca!

Przedsi臋biorstwo Wodoci膮g贸w i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

poszukuje os贸b zainteresowanych prac膮 na stanowisku

Kierownika Dzia艂u Obs艂ugi Sprzeda偶y

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku b臋dzie odpowiedzialna za:

 • opracowywanie projekt贸w um贸w (ramowe projekty um贸w),
 • wst臋pne negocjowanie um贸w,
 • zawieranie um贸w i/lub aneks贸w,
 • bezpo艣redni nadz贸r nad:

鈥 wykonywaniem odczyt贸w stan贸w wodomierzy lub przep艂ywomierzy u klient贸w,

鈥 wystawianiem faktur oraz wysy艂k膮 do klient贸w,

鈥 wystawianiem faktur za us艂ugi dodatkowe,

 • post臋powanie z reklamacjami, w tym prowadzenia korespondencji i analiz w sprawach reklamacyjnych,
 • badanie zadowolenia klienta,
 • kierowanie zespo艂em dzia艂u obs艂ugi sprzeda偶y,
 • zapewnienie ci膮g艂o艣ci, efektywno艣ci i odpowiedniej jako艣ci wykonywanych zada艅 podleg艂ej kom贸rki organizacyjnej,
 • inicjowanie rozwi膮za艅 usprawniaj膮cych prac臋 i zwi臋kszaj膮cych wykorzystanie narz臋dzi informatycznych,
 • udzia艂 w sporz膮dzaniu okresowych i rocznych raport贸w i analiz sprzeda偶owych.

Od kandydata oczekujemy:

 • wykszta艂cenia wy偶szego kierunkowego o profilu: ekonomia, finanse, zarz膮dzanie lub zbli偶ony,
 • minimum 5 lat do艣wiadczenia w pracy na podobnym stanowisku

(mile widziana znajomo艣膰 lub do艣wiadczenie w bran偶y wodoci膮gowo-kanalizacyjnej oraz znajomo艣膰 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod臋 i zbiorowym odprowadzaniu 艣ciek贸w),

 

 • bardzo dobrej organizacji pracy w艂asnej i zespo艂u,
 • umiej臋tno艣ci budowania relacji w zespole,
 • komunikatywno艣ci,
 • inicjatywy, otwarto艣ci na zmiany i anga偶owania si臋 w usprawnienia proces贸w,
 • znajomo艣ci pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • umow臋 o prac臋,
 • stabilne zatrudnienie,
 • mo偶liwo艣膰 rozwoju zawodowego,
 • pakiet socjalny,
 • przyjazn膮 atmosfer臋 pracy.

Osoby zainteresowane, spe艂niaj膮ce powy偶sze warunki, prosimy o przes艂anie w terminie do聽02.04.2021 r. listu motywacyjnego oraz CV na adres praca@pewik.gdynia.pl

Informujemy, 偶e skontaktujemy si臋 jedynie z wybranymi osobami.

Jednocze艣nie informujemy, 偶e oferty os贸b niewykorzystane w procesie rekrutacji ulegn膮 zniszczeniu.

Oferty powinny zawiera膰 o艣wiadczenie:

鈥濿yra偶am zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Przedsi臋biorstwo Wodoci膮g贸w i聽Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzib膮 w Gdyni.

 

Klauzula dotycz膮ca przetwarzania danych osobowych Administratorem

Pani/Pana danych osobowych jest PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. z siedzib膮 w聽Gdynia, ul. Witomi艅ska 29, 81-311 Gdynia, zwana dalej 鈥濻p贸艂k膮鈥.

W jakim celu i na jakiej podstawie Sp贸艂ka b臋dzie przetwarza膰 dane osobowe? Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko

Kierownika Dzia艂u Obs艂ugi Sprzeda偶y.

Podstaw膮 prawn膮 tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w聽zw. z art. art. 221 Kodeksu Pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyra偶ony w art. 6 ust. 1 lit. f) polega na zabezpieczeniu Sp贸艂ki przed ewentualnymi zarzutami wynikaj膮cymi z art. 123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezb臋dne do realizacji powy偶szego celu przetwarzania. Sp贸艂ka b臋dzie przekazywa膰 Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, kt贸rym powierzono przetwarzanie danych osobowych w聽imieniu i na rzecz Sp贸艂ki. Sp贸艂ka b臋dzie udost臋pnia膰 dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowi膮zek wynika膰 b臋dzie z przepis贸w prawa. Pani/Pana dane nie b臋d膮 przekazywane do pa艅stw trzecich i organizacji mi臋dzynarodowych.

Jak d艂ugo Sp贸艂ka b臋dzie przetwarza膰 dane?

Dane osobowe przetwarzane s膮 jedynie na potrzeb臋 tego kontaktu i je艣li nie b臋dzie Pani/Pan zainteresowany/a nawi膮zaniem wsp贸艂pracy ze Sp贸艂k膮 i nie wyrazi Pani/Pan zgody na聽przetwarzanie danych w celu wykorzystania ich podczas przysz艂ych proces贸w rekrutacji, to聽dane osobowe zostan膮 usuni臋te po up艂ywie 1 roku po zako艅czeniu bie偶膮cej rekrutacji. Je艣li Pani/Pan wyrazi tak膮 zgod臋, dane osobowe b臋d膮 przetwarzane przez Sp贸艂k臋 do czasu wycofania tej zgody.

Jakie prawa przys艂uguj膮 osobie, kt贸rej dane dotycz膮?

Przys艂uguje Pani/Panu prawo do:

 • dost臋pu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegaj膮cych przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawid艂owych danych;
 • 偶膮dania usuni臋cia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wyst膮pienia okoliczno艣ci przewidzianych w art. 17 RODO;
 • 偶膮dania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w spos贸b zautomatyzowany.

Je偶eli uwa偶a Pani/Pan, 偶e dane osobowe s膮 przetwarzane niezgodnie z prawem, mo偶e Pani/Pan wnie艣膰 skarg臋 do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Je艣li potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji zwi膮zanych z ochron膮 danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzysta膰 z聽przys艂uguj膮cych praw, prosimy o kontakt: Inspektor Ochrony Danych: 艁ukasz Jasi艅ski,

e-mail: iodo@pewik.gdynia.pl

Przedsi臋biorstwo Wodoci膮g贸w i Kanalizacji Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 w Gdyni, ul聽Witomi艅ska 29,聽 81-311 Gdynia.