Nowy certyfikat dla laboratorium!

Miło nam poinformować, że w wyniku oceny Polskiego Centrum Akredytacji – Dział Laboratorium Wody i Ścieków PEWIK GDYNIA otrzymał nowy certyfikat akredytacji AB 697 potwierdzający spełnienie wymagań nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Oznacza to, że nasze laboratorium posiada niezbędne kompetencje techniczne pracowników, właściwe wyposażenie, odpowiednie warunki środowiskowe oraz sprawdzone metody badawcze niezbędne do tego, aby wykonywać wszystkie badania wymienione w zakresie akredytacji.

Spełnienie wymagań nowego wydania normy akredytacyjnej oznacz również zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001: 2015-10 „Systemy zarządzania jakością – Wymagania”.