Komunikat w sprawie jakości wody w Wodociągu Publicznym Gościcino-Bolszewo-Orle!

 

Informujemy, że woda w Wodociągu Publicznym Gościcino-Bolszewo-Orle zaopatrywanym z ujęcia wody „Brzozowa” w Gościcinie jest przydatna do spożycia przez ludzi.

 

PEWIK GDYNIA w ramach wewnętrznego nadzoru nad jakością wody wykonał trzeciego i ósmego marca bieżącego roku dodatkowe kontrolne pobory w punktach zgodności na przedmiotowym wodociągu. Zakres badania pobranych prób wody objął bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli oraz Enterokoki.
Informujemy, że nie wykryto obecności wymienionych bakterii w wodzie. Woda w badanym zakresie parametrów mikrobiologicznych spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.