Wejherowo – komunikat z dnia 03.03. – godzina 19.00

Na podstawie wyników badań jakości wody przeprowadzonych na obszarze Wejherowa w dniu 02.03. potwierdzamy, że podjęte działania w postaci dezynfekcji wody są skutecznie. W chwili obecnej próbki do badania wody są pobierane codziennie w punkach reprezentatywnych dla obszarów zasilania w wodę  Wejherowa. Dotychczasowe wyniki nie wykazują powiększania się obszaru skażenia – występuje stopniowe zmniejszanie się obszaru skażenia i spadek ilości bakterii w poszczególnych próbkach.

Wyjaśniamy, że ze względu na budowę systemu wodociągowego eksploatowanego przez  PEWIK nie ma możliwości przeniesienia się skażenia z obszaru Wejherowa na obszar miejscowości Reda, Rumia, Kosakowo, Gdynia.