Inwestycje – S6

W ramach budowy Gdyńskiego odcinka trasy Kaszubskiej (S6) Inwestor – Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad przy nadzorze służb PEWIK przebudowuje znaczne odcinki sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej: (wodociąg – ponad 6,5 km, kanalizacja ponad 3,5 km) w rejonie obwodnicy na wysokości Wielkiego Kacka, przy ul. Nowoczlińskiej i ul. Chwaszczyńskiej.
Obecnie demontowana jest stara magistrala dn 600. Prace przebiegają planowo i bez komplikacji. Służby PEWIK czuwają nad tym, aby wszystkie przebudowy odbywały się przy zachowaniu pełnej ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków i tak, aby dla mieszkańców tak poważna inwestycja była jak najmniej odczuwalna.
Ponadto, łącznie z realizowaną w ramach budowy Trasy Kaszubskiej nową ulicą Nowordestową, PEWIK finansuje budowę nowych sieci – wodociągowej 3,1 km, kanalizacyjnej 4,1 km.
Dzięki temu ten rejon miasta zyska nową infrastrukturę, a mieszkańcy będą mieli możliwość korzystania ze zbiorczego systemu.
Zgodnie z harmonogramem prace potrwają do listopada 2021. Koszt całkowity tej inwestycji to kwota ponad 11 mln zł